S. R. O.

Krátka definícia.

Spoločnosť s ručením obmedzeným (skratka s. r. o. alebo spol. s r. o.) je druh obchodnej spoločnosti v strednej Európe. Jej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov. (Wiki)